Dávkovač

Gravimetrický a objemový dávkovací systém je extrémne presný, čo umožňuje presné dávkovanie a zabraňuje predávkovaniu materiálu. Dávkovacie zariadenia s menšou hmotnosťou neustále monitorujú váhu, a zlepšujú kvalitu konečného produktu.