Náš široký sortiment sušičiek s voštinovým rotorovým motorom sú špeciálne určené na dosiahnutie účinného procesu odvlhčovania. Sušičky Vismec umožňujú 40 percentnú úsporu energie, pretože pracujú s nízkou teplotou a sú vybavené špeciálnym mechanizmom, ktorý chráni materiál pred možnou oxidáciou a / alebo nadmerným vysušením.