HALO

Systém riadenia výroby Halo je zariadenie vybavené presným softvérom, ktorý dokáže okamžite merať produktivitu napájacej linky. Systém meria materiál naložený prijímačom, a zapamätá si dáta pre budúcu analýzu údajov. Funguje to však aj ako totalizér: operátor môže nastaviť hodnotu a systém ho neustále sleduje. Keď je Halo nainštalovaný na zásobníky, kontroluje spotrebu materiálu a nastaví prúdenie sušiča, umožňuje tak maximalizovať úsporu energie.