Zásobníky

Zásobníky na údržbu sú nainštalované priamo na spracovateľskom stroji, aby sa zabezpečila kontinuita procesu.

SÉRIA MINIS je vhodným úložiskom pre sušené granuly, a vyznačuje sa ich kompaktnou veľkosťou. K dispozícii sú aj zásobníky so základom Pyrex, ktoré umožňujú vysokú tepelnú ochranu a dobrú viditeľnosť.

SÉRIA MH INOX Tieto údržbové zásobníky sú vhodné na spracovanie granúl a znižujú nepatrné prúdenie, pretože zabraňujú stratifikácii produktu.