Čidlo proti zatečeniu plastu


Čidlo proti zatečeniu plastu

Čidlo proti zatečeniu plastu sa používa napríklad na triskách vstrekolisov alebo pri vtokoch do foriem. Pri výrobe plastových dielov na vstrekolisoch dochádza k netesnosti v spojení tryska/forma a dochádza tak k podtečeniu materiálu (plastu).Tento plast sa môže dostať po tryske až na ohrievacie pásy, pokryť celú dĺžku komory/valca a tak zpôsobiť nemalé problémy a škody.

Inštaláciou čidla HCP zabránite nasledujúcim škodám:
  • znečisteniu valca / komory
  • znehodnoteniu ohrievacích pásov.
  • znehodnoteniu tepelne izolačních diek.
  • odstávka stroja na čistenie a výmenu ohrievacích pásov, keď nemôže stroj pracovať